RIZIKOVÉ KÁCENÍ A OŘEZ STROMŮ


Ořezy pod linkami VN a NN
Postupné kácení seřezáváním  stromolezeckou technikou
Zdravotní a redukční řezy dřevin