ŠKOLENÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH


Provádíme výuku práce ve výškách pomocí horolezecké techniky s vydáním průkazu o proškolení vyhl. 362/2005 Sb.